تبلیغات
صبح امید - آیا جمعیت زنان آماده به ازدواج بیشتر از جمعیت مردان آماده به ازدواج است؟
 
 


<-BlogDescription->

آیا جمعیت زنان آماده به ازدواج بیشتر از جمعیت مردان آماده به ازدواج است؟
استاد مطهری (مجموعه‏ آثار/ج‏19، ص: 328 به بعد) با استناد به آمار متعددی که در آخرین نشریه جمعیت شناسى سازمان ملل متحد مربوط به سال 1964 درج شده نشان می دهند که در اكثریت قریب به اتفاق كشورها در سنین ازدواج، عدد جنس اناث بیش از جنس ذكور است. 


نکته قابل ملاحظه در استنادات استاد مطهری این نکته است که: 
آنچه در باب آمار جمعیت زن و مرد، براى موضوع تعدد زوجات قابل استفاده است این است كه بدانیم عدد مردان آماده به ازدواج با عدد زنان آماده به ازدواج برابر است یا از آن بیشتر است اما اینكه در مجموع عدد، عده جنس ذكور بیش از جنس اناث باشد، براى موضوع مورد نظر كافى نیست. 

ایشان می افزاید: 
غالباً نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج با نسبت مجموع جنس ذكور و جنس اناث متفاوت است و این دو علت دارد: یكى اینكه دوره بلوغ دختران قبل از دوره بلوغ پسران است...علت دیگر كه علت اساسى است و مهمتر است این است كه... تلفات جنس ذكور از تلفات جنس اناث بیشتر است، در سنین ازدواج توازن بهم مى‏ خورد؛ گاهى به صورت فاحشى تفاوت پیدا مى ‏شود و عدد زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج به مقیاس وسیعى فزونى مى‏ گیرد. ولهذا ممكن است مجموع عدد جنس ذكور یك كشور با عدد جنس اناث آن مساوى یا از آن بیشتر باشد، اما در طبقه آماده به ازدواج یعنى طبقه‏ اى كه به سن قانونى ازدواج رسیده ‏اند برعكس بوده باشد. 

ایشان در چند صفحه بعد در توضیح بیشتری این مطلب می افزاید: 
تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بیشتر است. این تلفات معمولًا در سنینى واقع مى ‏شود كه مرد باید سرپرست خانواده‏اى باشد. اگر اندكى به مرگهایى كه در اثر حوادث پیش مى‏آید توجه كنیم از جنگها، غرق شدن‏ها، سقوطها، زیرآوار ماندن‏ها، تصادفها و غیر اینها، خواهیم دید همه این حوادث و تلفات متوجه جنس مرد است. ندرتاً زنى در میان اینها دیده مى‏شود. چه در مبارزه انسان با انسان، چه در مبارزه انسان با طبیعت، تلفات متوجه مرد مى‏شود.اگر تنها جنگها را در نظر بگیریم كه از اول تاریخ بشریت روزى نبوده كه در چندنقطه جهان جنگ نباشد و تلفاتى بر مردان وارد نیاورد، كافى است كه بدانیم چرا توازن زن و مرد در سنین ازدواج بهم مى‏ خورد. میزان تلفات جنگ در عصر صنعت صدها برابر عصرهاى شكار و كشاورزى است. تلفاتى كه در دو جنگ اخیر جهانى بر جنس مرد وارد شد- كه ظاهراً در حدود هفتاد میلیون نفر بوده است- مساوى است با تلفاتى كه سابقاً در چند قرن از راه جنگ بر بشر وارد مى ‏شد. شما اگر تنها تلفاتى را كه در چند سال اخیر در جنگهاى منطقه ‏اى خاور دور و خاورمیانه و آفریقا وارد آمده و هنوز هم در جریان است در نظر بگیرید، مدعاى ما را تصدیق خواهید كرد... تلفات مرد [نسبت به زن] در دوره ماشینى و صنعتى بیداد مى‏ كند و توازن [جمعیتی آماده به ازدواج آن دو] را به صورت فاحشى برهم مى ‏زند. (مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج‏19، ص: 330) 

استاد با بیان نقل هایی دیگر، مقاومت بیشتر زن در برابر بیماریها را عامل دیگر فزونی جمعیت زن در برابر مرد یاد می کند. (مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج‏19، ص: 331) 

سپس به آمار کشور کره مثال می زند و می نویسد:
دیدیم كه در جمهورى كره و بعضى كشورهاى دیگر نیز در مجموع نفوس عدد جنس ذكور بیشتر است ولى در افراد آماده به ازدواج عدد جنس اناث بیشتر است. 

استاد در ادامه آماری که از نشریات معتبر بین المللی نقل می کند، دو نقل جالب دیگر را هم ذکر می کند: 
برتراند راسل در كتاب زناشویى و اخلاق فصل مربوط به نفوس، صفحه 115 مى‏ گوید:«در انگلستان كنونى بیش از دو میلیون زن زائد بر مردان وجود دارد كه بنا بر عرف باید همواره عقیم بمانند و این براى ایشان محرومیت بزرگى است.»

در چند سال پیش در روزنامه ‏هاى ایران خواندیم كه زنان مجرد آلمان كه پس از تلفات عظیم آلمان در جنگ دوم جهانى از داشتن شوهر قانونى و كانون خانوادگى محروم مانده ‏اند، رسماً از دولت آلمان تقاضا كردند كه قانون تك همسرى را لغو كند و اجازه تعدد زوجات بدهد. دولت آلمان ضمن یك درخواست رسمى از دانشگاه اسلامى الازهر فرمول این كار را خواست و البته بعد هم اطلاع حاصل كردیم كه كلیسا سخت با این تقاضا مخالفت كرد. 

كلیسا محروم ماندن زنان و در واقع شیوع فحشاء را بر تعدد زوجات، صرفاً به خاطر اینكه یك فرمول شرقى و اسلامى است، ترجیح داد! (مجموعه‏ آثاراستاد شهید مطهرى، ج‏19، ص: 330)


::
:: مرتبط با: مذهبی ,
:: برچسب‌ها: قرآن , ازدواج , مرد ها و زن ها ,
نویسنده : محمد رضا حسن شاهی
تاریخ : شنبه 19 فروردین 1391