تبلیغات
صبح امید - چرا نماز با این اهمیت جزء اصول دین نیست؟
 
 


<-BlogDescription->

چرا نماز با این اهمیت جزء اصول دین نیست؟


مجموعه معارف دین دو گونه است:

یك - اصول و معارف نظرى

دو - برنامه‏ها و دستورات عملى

قسمت اول نیز مشتمل بر دو گونه از مسائل و موضوعات است:

1 - موضوعات زیر بنایى و پایه‏اى

2 - موضوعات روبنایى و فرعى

«اصول دین» مجموعه عقاید بنیادى و پایه‏اى دین است كه عمدتاً جنبه نظرى دارند و ازهمین‏رو به آنها اصول دین گفته مى‏شود (مانند

توحید، نبوت و...). نماز گرچه از نظر عملى جزء اصول و پایه‏هاى تربیتى رفتار دینى است؛ ولى بدان لحاظ كه از نظر عقیدتى رو بنا

محسوب مى‏گردد نه زیر بنا، از اصول شمرده نمى‏شود و به‏عنوان «فروع دین» از آن یاد مى‏گردد.

بنابراین نماز از جهت عملى در زمره اصول دین است؛ ولى چون از نظر اصطلاح »اصول دین« به معارف پایه‏اى نظرى اطلاق مى‏گردد،

نماز از جمله آنها به حساب نیامده است.
::
:: مرتبط با: مذهبی ,
:: برچسب‌ها: نماز , اصول دین , فروع دین ,
نویسنده : محمد رضا حسن شاهی
تاریخ : شنبه 19 فروردین 1391